Pravidla & GDPR

Pro bezpečnost našich zombíků i přihlížejících lidí, kteří nechtějí být sežráni, je nutné dodržovat pravidla pochodu, kterými se musí každý účastník zombie walku řídit. Tato pravidla se vztahují na zombie, civilisty k sežrání, vojáky i přihlížející. Pokud se chcete přihlásit k armádě nebo se chcete nechat jako civilista sežrat od zombíků, kontaktujte nás, prosím, na mailu info@zombie-walk.cz nebo sledujte facebookovou událost k aktuálnímu pochodu. Registrace zombií bude probíhat na místě startu pochodu.

Pravidla

 • Účastí na zombie walku se zavazujete k dodržování pravidel, pokynů organizátorů a nesete plnou zodpovědnost za své chování.
 • Účastníci MLADŠÍ 15-TI LET SE MOHOU ÚČASTNIT zombie walku pouze za doporovdu rodičů nebo zákonného zástupce, který za ně nese plnou zodpovědnost. Při pochodu se musí držet ve střední části průvodu tak, aby se minimalizovalo riziko zranění při improvizovaném performance představení střetu s armádou.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou účastnit zombie walku pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která za ně nese plnou zodpovědnost. Při pochodu se musí držet ve střední části průvodu tak, aby se minimalizovalo riziko zranění při improvizovaném performance představení střetu s armádou.
 • Je ZAKÁZÁNO dotýkat se kohokoliv, kdo není součástí zombie walku, a strašit ty, kteří o to evidentně nestojí. Pokud z vás má někdo doopravdy velký strach, respektujte to, otočte se a odšourejte se jinam. Vyhýbejte se konfliktním situacím!
 • Pohybujte se po chodníku a snažte se nekřižovat dopravu. Při přecházení silnice vystupte z role zombie a využijte přechodu pro chodce. Blokování dopravy je trestné a řeší jej Policie ČR.
 • Před účastí a během účasti na zombie walku platí ZÁKAZ konzumace alkoholu, drog a jiných omamných látek. Účastníci pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek budou z pochodu vyloučeni a jejich případné přestupky bude řešit Policie ČR.
 • Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO nosit na zombie walk zbraně. Výjimkou jsou airsoftové zbraně (kategorie D), které MUSÍ BÝT REGISTROVÁNY U POŘADATELŮ a řádně nahlášeny u Policie ČR organizátorem. Držení zbraně na veřejnosti je postihováno Policií ČR.
 • Pro všechny účastníky zombie walku platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ničení veřejného a soukromého majetku a dalších výtržností! Účastníci zombie walku se musí chovat v souladu s právním řádem České republiky a místní vyhláškou. Neukázněné chování bude postihováno Policií ČR, která je přítomná po celou dobu pochodu. Pokud na sebe chcete upozornit, udělejte to propracovaným kostýmem a make-upem.
 • Pokud nejste ohroženi vy nebo někdo jiný, nevystupujte z role v pochodu. Tzn. nesmějte se, nemluvte a chůzí se snažte napodobit nemrtvé. Udržujte tempo šourajících se zombií a pro komunikaci s okolím používejte chrčivé zvuky, které zombie vydávají, nebo používejte slovo „MOZKYYYY“. Pištění a vřískání není vhodné.
 • Pokud někdo ve vašem okolí nebude dodržovat pravidla zombie walku, slušně jej požádejte, aby se držel předepsané role a pravidel. Zombie walku se nemohou účastnit lidé bez make-upu – kazí to celkový dojem! Pokud se někdo takový, kdo nepatří k organizátorům, do pochodu dostane, opět je slušně požádejte, aby se drželi za průvodem nebo vedle průvodu.
 • Fotografové a novináři nesmějí narušovat tvar a tempo průvodu. Do průvodu mohou vstoupit pouze fotografové s akreditací od organizátorů zombie walku.
 • Chovejte se tak, abyste byli „slušné“ zombie, na které může být Vaše město hrdé!

GDPR

Registrací na pochod zombie walk se zavazuji a souhlasím s dodržováním pravidel pochodu a uposlechnutí pokynů organizátorů a organizačního týmu.

Organizátoři pochodu si vyhrazují právo vykázat z pochodu neregistrované účastníky.

Organizační tým si vyhrazuje právo na vyloučení z pochodu kteréhokoliv účastníka porušujícího pravidla pochodu, nebo pokud jej organizátoři neuznají za způsobilého k účasti na pochodu (požití alkoholu nebo jiných omamných látek, zhoršený zdravotní stav, atd.). V případě, že bude účastník pochodu navíc porušovat zákony ČR nebo místní vyhlášku, bude přivolána městská policie nebo Policie ČR a budou proti takovému účastníku pochodu podniknuta náležitá opatření.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dle schváleného znění dne 21. 3. 2018, kdy byl zákon adaptován na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)) souhlasím svou registrací na pochod zombie walk se zpracováváním osobních údajů Ondřejem Pousteckým, organizátorem pochodu zombie walk pro účely pochodu, zejména pak pro účast na improvizovaných performance představeních během pochodu. Tento souhlas uděluji na dobu příprav pochodu zombie walk a dále maximálně jeden měsíc po konání pochodu.